แผนที่เว็บไซต์ Sitemap

กพฐ.เปิดเข้าม.1รอบ3 คัดเด็กบ้านใกล้โรงเรียน

กพฐ.เปิดเข้าม.1รอบ3 คัดเด็กบ้านใกล้โรงเรียน

 

 

 
วันนี้ (2 เม..) นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า วันที่ 5-6 เม..นี้ จะเปิดให้นักเรียนที่พลาดจากการสอบ และการจับฉลาก เข้าเรียนต่อ ม.1 ยื่นความจำนงการจัดหาที่เรียนให้ได้ที่โรงเรียนใกล้บ้าน หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) โดยจะประกาศผลการจัดสรรที่เรียนวันที่ 9 เม.. รายงานตัววันที่ 10 เม.. และจะเปิดโอกาสให้แจ้งความจำนงในการจัดหาที่เรียนอีกครั้งวันที่ 16 .. อย่างไรก็ตาม การจัดหาที่เรียนในรอบนี้ จะยึดนโยบายให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้านในโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ซึ่งยังมีโรงเรียนรองรับได้อีกมาก แต่ผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องไม่ยึดติดกับชื่อเสียงของโรงเรียน

 

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า จากการสอบถามไปยัง สพท.ทั่วประเทศ ถึงจำนวนนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ม.1 พบว่า สพท.กทม.เขต 1 มีนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ประมาณ 600 คน ทางเขตพื้นที่ฯจะเกลี่ยนักเรียนไปยังโรงเรียนในสหวิทยาเขตเดียวกัน และเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็น 41-50 คนจำนวน 18 โรง ได้แก่ ร..สวนกุหลาบวิทยาลัย ร..เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร..สตรีวิทยา ร..โยธินบูรณะ ร..เทพศิรินทร์ ร..สายปัญญา ร..สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร..วัดสุทธิวราราม ร..สตรีศรีสุริโยทัย ร..ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ร..สันติราษฏร์วิทยาลัย ร..สามเสนวิทยาลัย ร..ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ..สุรศักดิ์มนตรี ร..ปทุมคงคา ร..สายน้ำผึ้ง ร..พระโขนงพิทยาลัย และร..ราชวินิตมัธยม

 

สำหรับ สพท.กทม.เขต 2 มีนักเรียนยังไม่มีที่เรียนประมาณ 5,000 คน เขตพื้นที่ฯ จะเกลี่ยนักเรียนไปยังโรงเรียนในสหวิทยาเขตเดียวกัน และเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็น 50-55 คน จำนวน 30 โรง ได้แก่ ร..ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ร..เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร..เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร..เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ร..เทพลีลา ร..ศรีพฤฒา ร..นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร..นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ร..นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ร..นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ..นวมินทราชูทิศ กทม. ..บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ..บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ..บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ..บางกะปิ ร..พรตพิทยพยัต ร..มัธยมวัดบึงทองหลาง ร..มัธยมวัดหนองจอก ร..รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ร..รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ร..ราชดำริ ร..ราชวินิตบางเขน ร..ฤทธิยะวรรณาลัย ร..ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ..เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ร..สตรีวิทยา 2 ..สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ร..สารวิทยา ร..สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) และ ร..หอวัง

 

สพท.กทม.เขต 3 มีนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนประมาณ 800 คน เขตพื้นที่ฯ จะเกลี่ยนักเรียนไปยังโรงเรียนในสหวิทยาเขตเดียวกัน และเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็น 41-50 คน จำนวน 21 โรงเรียน ได้แก่ ร..ทวีธาภิเศก ร..โพธิสารพิทยากร ร..ศึกษานารี ร..ชิโนรสวิทยาลัย ร..วัดนวลนรดิศ ร..จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร..วัดอินทาราม ร..สตรีวัดระฆัง ร..สุวรรณารามวิทยาคม ร..มัธยมวัดสิงห์ ร..นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล ร..บางปะกอกวิทยาคม ร..บางมดวิทยา“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ..วัดพุทธบูชา ร..อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร..รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ร..สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ร..ปัญญาวรคุณ ร..มัธยมวัดหนองแขม ร..ฤทธิณรงค์รอน และร..มหรรณพาราม

 

นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะใช้แนวทางเดียวกัน และเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องเป็น 41-50 คนหรือเพิ่มห้องเรียน 1-2 ห้อง การเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงนั้น จะต้องอธิบายให้สังคมได้ทราบว่าจำนวนเด็กที่จะเพิ่มนั้นมีที่มาอย่างไร เพราะจุดนี้จะเป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งโดยหลักนั้นนักเรียนที่จะเข้ามาเพิ่มในส่วนนี้ จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาโดยอาจจะให้เด็กที่ได้คะแนนลำดับถัดไปจากคน สุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือก และมาเรียงลำดับ หรืออาจจะเลือกเด็กที่อยู่ติดโรงเรียน หรือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เช่น ผู้ปกครองเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวด้วยว่า โดยหลักการ สพฐ.ไม่อยากให้โรงเรียนดังเพิ่มจำนวนนักเรียน เพราะที่ผ่านมามีโรงเรียนประจำจังหวัดหลายแห่งที่พบว่า มีนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น บางแห่งมีถึง 148 คน ที่ติด 0 และ ติด ร ดังนั้นหากโรงเรียนดังยังคงเพิ่มจำนวนนักเรียนอีก การจัดการศึกษาก็จะไม่มีคุณภาพและไม่สามารถยกมาตรฐานให้สูงขึ้นได้

 

 

 

ไทยรัฐออนไลน์

ความคิดเห็นที่ 1
โรงเรียนอื่นเปิดรับรอบ* แต่ทำไมรรสึกษานารีถึงไม่ทำอะไรเลย สอบถามก็บอกว่าไม่มีรอบ* ทั้งที่หนังสือพิมพ์ก็ลง ตกลงแล้วจะเชื่อสื่อหรือโรงเรียนดี ตอนนี้ลูกสอบศึกษานารีไม่ได้ไม่มีที่เรียน (อยากเรียนที่โรงเรียนนี้เพราะเป็นทางผ่านไปทำงานของผู้ปกครอง)ใครจะช่วยเหลือได้ลบ้ างคุณหญิงกษมาช่วยตรวจสอบด้วย
แจ้งลบ
โดยคุณ B*n*_**mbu**n@h**m*il.c*m วันที่ 9 เม.ย. 2552 เวลา 18:42:10 น. [ IP : 117.47.58.223 ]


ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 แผนที่เว็บไซต์ Sitemap