กูสยามข่าว ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้ ข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวการเมือง อ่านข่าว
ข่าว ,
ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ข่าวบันเทิง , ข่าววาไรตี้ , ข่าวกีฬา


 

โปรดเกล้า 46 นายพล  

 
 

 
 
 
วันที่ 21 พ.ย. สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 46 ราย ดังนี้ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ที่ปรึกษา (สบ10) เป็น รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ที่ปรึกษา (สบ10) เป็น รองผบ.ตร. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ที่ปรึกษา (สบ10) เป็น รองผบ.ตร. พล.ต.ท.ชลธาร จิราณรงค์ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ9) เป็น หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ10) พล.ต.ท.จิโรจน์ ไชยชิต ผู้ช่วยผบ..ตร. เป็น ที่ปรึกษา (สบ10) (ด้านบริหาร)


 พล.ต.ท.ฉัตรชัย โปตระนันทน์ รองจเรตร. (สบ9) เป็น ที่ปรึกษา (สบ10) (ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็น ที่ปรึกษา (สบ10) (ด้านสืบสวน) พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็น ที่ปรึกษา (สบ10) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ) พล.ต.ท.อมรินทร์ อัครวงษ์ ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็น ที่ปรึกษา (สบ10) (ด้านกฎหมายและสอบสวน) พล.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองจเร.ตร. (สบ9) เป็น ผู้ช่วยผบ.ตร


 พล.ต.ท.ชนินทร์ ปรีชาหาญ ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็น ผผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี ผบช.พฐ เป็น ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.ไตรรัตน์ อมาตยกุล ผบช.สง.นรป. เป็น รองหน.นรป. (สบ9) พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ผบช.ภาค 2 เป็น รองจเรตร. (สบ9) พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ์ จเร.ตร. (สบ9) เป็น ผู้ช่วยผบ.ตร.


 พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต ผบช.ตชด. เป็น ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ ผบช.กม.และคดี เป็น ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ ผบช.ภาค 6 เป็น รองจเรตร. (สบ9) พล.ต.ท.อุดม รักศิลธรรม ผบช.สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็น ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ ผบช.ภาค 8 เป็น จเรตร. (ส 8)


 พล.ต.ท.คัคคพงศ์ ตรีพาณิชย์ ผบช.สง.ผบ.ตร. เป็น ผบช.สำนักงานตรวจสอบภายใน พล.ต.ท.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ผบช.ภาค5 เป็น จเรตร. (สบ8) พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา จเรตร. (สบ8) เป็น ผบช.ปปส. พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบช.น. เป็น ผบช.ภาค 9 พล.ต.ท.เดชาวัต รามสมภพ ผบช.ภาค 3 เป็น ผบช.ประจำส.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปรามปราม)


 พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย ผบช.ส. เป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พล.ต.ท.ธนากร ศิริอัฐ ผบช.งบประมาณและการเงิน เป็น ผบช.ส. พล.ต.ท.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน ผบช.ภาค7 เป็น จเรตร. (สบ8) พล.ต.ท.พีระพงศ์ ดามาพงศ์ จเรตร. (สบ8) เป็น ผบช.พฐ. พล.ต.ท.ภัทรชัย หิรัญญะเวช จเรตร. (สบ8) เป็น ผบช.กม.และคดี
 พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก จเรตร. (สบ8) เป็น ผบช.ศ. พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร ผบช.ศ. เป็น ผบช.ภาค8 พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็น จเรตร. (สบ8) พล.ต.ต.เจษฎา อินทรสถิตย์ รองผบช.นรป. เป็น ผบช.นรป. พล.ต.ต.ดำริห์ โชตเศรษฐ์ รองผบช.ก. เป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)


 พล.ต.ต.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองผบช.ศชต. เป็น ผบช.งบประมาณและการเงิน พล.ต.ต.ปัญญา มาเม่น รองผบช.ก. เป็น ผบช.ภาค2 พล.ต.ต.มล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ รองผบช.สตม. เป็น จเรตร(สบ8) พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผบช.น. เป็น ผบช.ภาค3 พล.ต.ต.ยงยุทธ เจริญวานิช รองผบช.ศชต. เป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.


 พล.ต.ต.เรืองชัย วัจนะพุกกะ รองผบช.ศ. เป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) พล.ต.ต.วินัย ทองสอง รองผบช.ส. เป็น ผบช.น. พล.ต.ต.วันชัย ถนัดกิจ รองผบช.ภาค 1 เป็น ผบช.ภาค 6 พล.ต.ต.สุทิน เชียวรัตน์ รองผบช.ตชด. เป็น ผบช.ตชด. พล.ต.ต.สุเทพ เดชรักษา รองผบช.ส. เป็น ผบช.ภาค5 พล.ต.ต.หาญพล นิตย์วิบูลย์ รองผบช.ปปส. เป็น ผบช.ภาค7


 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

 
แหล่งที่มาของข่าว
หนังสือพิมพ์ข่าวสด

                               

ข่าว
ข่าวเด่น
ข่าววันนี้
ข่าวบันเทิง
ข่าววาไรตี้
ข่าวกีฬา


คอลัมน์ข่าว ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าวด่วน ข่าวกีฬา Update ข่าวทุกวัน News
ข่าว
,
ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ข่าวบันเทิง , ข่าววาไรตี้ , ข่าวกีฬา


 

www.goosiam.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 4
ความเห็นที่สอง   โชว์สมองควายอีกแล้วครับ  พี่น้อง
นายก  ต้องแต่งตั้งตามโผที่ทหารเสนอ  เปลี่ยนไม่ได้  ถ้าเปลี่ยน  มันลากรถถัง  มายึดทำเนียบแน่    นายก  ทำไรไม่ได้  
ต้องให้เกียรติทหาร  เขามีอาวุธ   นายกมี  แค่ปากกา    เข้าใจด้วยนะ
แจ้งลบ
โดยคุณ เซ็งเป็ด วันที่ 21 พ.ย. 2554 เวลา 23:27:02 น.

ความคิดเห็นที่ 3
ตั้งใจทำงาน  เพื่อประเทศชาติ  และคนไทยทุกคน  
ส่งเสริมคนดี  กำจัดคนเลว    เพื่อประเทศไทย
แจ้งลบ
โดยคุณ คนไทย วันที่ 21 พ.ย. 2554 เวลา 23:22:55 น.

ความคิดเห็นที่ 2
แต่งตั้งนายพลทหารบกมีแต่พวกป๋าทั้งน้าน  สงสัยต้องใช้ตำรวจยึดอำนาจรับประหารแทนแล้วมั้งนายกอัปรีย์
แจ้งลบ
โดยคุณ ตำรวจปฏิวัติแทนทหาร วันที่ 21 พ.ย. 2554 เวลา 19:37:57 น.

ความคิดเห็นที่ 1
เพื่อนๆคร้า ข่าวดีสำหรับคนใช้ And*** เวปนี้เค้ามีแจกคอนเทน And*** ฟรีบนมือถือ And*** ค่ะลองเข้าไปเลือกเอามาใช้กันนะคะ มีแต่ของน่ารักๆ อ่ะ ^^"   f*.chickyclub.ne*/?fdb
แจ้งลบ
โดยคุณ w*ll วันที่ 21 พ.ย. 2554 เวลา 17:27:52 น.

                                                                                       

หน้าแรก
สาระผ่านเมล์
ดูชื่อสกุล

ดูดวง
สารบัญเว็บ
คลิปวีดีโอ

เกมส์
เกมส์ฟรี
เกมส์มันๆ

หวย เลขเด็ด
บอร์ดชาวสยาม
วาไรตี้ ความรู้

หางาน
โปรแกรมเด็ดๆ
รูปดารา

ข่าว
ข่าวดารา
ข่าวกีฬา

พระเครื่อง
ตลาดพระเครื่อง
โรค-สุขภาพ

ฝากรูปฟรี
ฟรีเว็บบอร์ด
Sitemap