กูสยามข่าว ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้ ข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวการเมือง อ่านข่าว
ข่าว ,
ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ข่าวบันเทิง , ข่าววาไรตี้ , ข่าวกีฬา


 

วิธียื่นคืนภาษีรถคันแรก ให้เร็วทันใจ ไม่เสียเวลา

 

ฮอนด้าบริโอ้

 

           กำลังเป็นที่สนใจในตอนนี้ สำหรับการยื่นเรื่องขอรับคืนภาษีในนโยบายรถคันแรกที่รัฐบาลออกมาตั้งแต่ปี 2554 โดยกลุ่มผู้ที่ซื้อรถคันแรกมี 2 กลุ่มหลัก คือ 1. กลุ่มคนรายได้ปานกลางขึ้นไป แต่ต้องการซื้อรถใหม่ให้กับลูกหลานหรือคนในครอบครัว ซึ่งกลุ่มนี้ เจ้าของรถจะเป็นนักศึกษากว่า ร้อยละ 10 และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มคนรายได้น้อย รายได้ไม่เพียงพอในการผ่อนรถราคาสูง ซึ่งปัจจุบันก็มีผุ้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า 400,000 คน

           สำหรับนโยบายรถคันแรกนี้ ได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ 16 กันยายน 2554 และล่าสุดได้ถูกขยายเวลาออกไปจนสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก็มีผู้ที่เข้ามายื่นเรื่องขอคืนภาษีรถคันแรกเป็นจำนวนมาก บางคนต้องเสียเวลานานกว่าจะทำเรื่องธุระนี้ได้เสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่ทำให้ผู้ที่เดินทางมายื่นเอกสารหลายต่อหลายคนต้องเสียเวลาไปยิ่งกว่าการรอคิวนั้นก็คือ การยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน

           ดังนั้น สำหรับใครที่วางแผนจะไปยื่นขอคืนภาษีรถคันแรก จึงควรที่จะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเดินทางไปยื่นเอกสารจริง และตรวจทานให้ดีเสียก่อนว่าเอกสารเหล่านั้นครบถ้วน โดยสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนการเตรียมเอกสารก็คือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถของคุณอยู่ในเงื่อนไขรถคันแรกครบทุกข้อหรือไม่ ดังนี้ 

             1. เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

             2. เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน

             3. เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร / รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)    

             4. เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ  (รถยนต์จดประกอบ) 

             5. คืนเงินเท่ากับภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน

             6. ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

             7. ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

             8. การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

             9. สามารถซื้อรถแบบเงินผ่อนผ่านไฟแนนซ์ หรือเงินสดก็ได้

             10. รถมือสองไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เนื่องจากรถมือสองไม่มีภาษีสรรพสามิตในการซื้อ-ขาย


           เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่ารถของคุณอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถรับคืนภาษีรถคันแรกได้ ขั้นตอนต่อไปก็คือ การเตรียมเอกสารให้พร้อมและครบถ้วน โดยเอกสารที่ต้องใช้ยื่นเพื่อทำเรื่องขอรับคืนภาษีรถคันแรก ประกอบไปด้วย

             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ผู้มีสัญชาติไทย)

             2. สำเนาทะเบียนบ้าน

             3. สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)

             4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ   (แต่เพียงผู้เดียวและต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศเท่านั้น)

                       บัญชีที่ใช้ได้  ได้แก่  บัญชีออมทรัพย์ , บัญชีสะสมทรัพย์ , บัญชีเผื่อเรียก และบัญชีกระแสรายวัน 

                       บัญชีที่ใช้ไม่ได้  ได้แก่  บัญชีเงินฝากประจำ , บัญชีออมทรัพย์พิเศษ , บัญชีสะสมทรัพย์พิเศษ , บัญชีเผื่อเรียกพิเศษ  และบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์  จำกัด

             5. ใบจองรถยนต์  (ชื่อผู้ซื้อที่ระบุไว้ในใบจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ซื้อรถยนต์ที่ยื่นขอใช้สิทธิ์ฯ)

           หลังจากตรวจทานเอกสารจนครบทั้ง 7 ข้อด้านบนแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การยื่นเอกสารเพื่อทำเรื่องขอคืนภาษี ซึ่งสำหรับการยื่นเอกสารภาษีรถคันแรกนั้น ปัจจุบัน กรมสรรพสามิตได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเปิดให้ยื่นได้ 2 ช่องทาง คือ

           1. นำเอกสารไปยื่นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขา หรือ ยื่นที่ อาคารหอประชุม / อาคารสโมสร กรมสรรพสามิต  โดยตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป สามารถยื่นแบบฟอร์มได้ ในเวลา 17.00-20.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ พร้อมกันนี้ในช่วงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ วันเสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ ที่ 29-31 ธันวาคม 2555 ทางกรมสรรพสามิตจะเปิดให้ผู้ซื้อรถสามารถเข้าไปยื่นเอกสารได้ตามปกติ     

           2. ยื่นเอกสารผ่าน https://firstcar.excise.go.th โดยผู้ที่ต้องการยื่นเอกสารผ่านช่องทางนี้จำเป็นที่จะต้องทำการลงทะเบียนกับเว็บไซต์เสียก่อน ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก "คู่มือการยื่นขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล" 


           นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องยื่นภาษีรถคันแรก ได้ดังนี้

                      

           

           

           

            ใบส่งเงินคืน 
           

           

           

           เพียงแค่ตรวจสอบว่ารถของคุณเข้าเงื่อนไขหรือไม่ เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้เรียบร้อย และครบถ้วน และยื่นเอกสารผ่านช่องทางที่กรมสรรพสามิตอำนวยความสะดวกไว้ให้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดปัญหายุ่งยากในการไปยื่นเรื่องได้แล้ว และที่เหลือก็รอรับเงินภาษีของคุณคืนได้เลย แต่ขอย้ำสักนิดว่าสำหรับผู้เข้าร่วมนโยบายรถคันแรกนี้ จะต้องเป็นเจ้าของรถคันที่เข้าโครงการนี้ตลอดระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ตอนที่ซื้อมา ไม่เช่นนั้นถือว่าผิดเงื่อนไข ซึ่งจะทำให้เสียสิทธิ์นั้นและต้องนำเงินที่ได้รับไปมาส่งคืน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ภายใน 15 วันทำการ

           และสำหรับใครที่มีข้อสงสัย สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://firstcar.excise.go.th/ หรือ ติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713 หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ
 


  สำหรับที่อยู่ – เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานกรมสรรพสามิต    


        กรมสรรพสามิต  กรุงเทพมหานคร 3  
           (บางซื่อ, ดุสิต, ราชเทวี, พญาไท, ดินแดง, ห้วยขวาง, วัฒนา, คลองเตย, พระโขนง)

           ที่ตั้ง : เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  กรมสรรพาสามิต ชั้น 1
           เบอร์โทรศัพท์ : 02-241-5600-10


        กรมสรรพสามิต  ชลบุรี 1 
           (อำเภอเมือง, อำเภอบ้านบึง, อำเภอหนองใหญ่, อำเภอพานทอง, อำเภอพนัสนิคม, อำเภอบ่อทอง, กิ่งอำเภอเกาะจันทร์)

           ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
           เบอร์โทรศัพท์ : 038-278-700-1 


        กรมสรรพสามิต  ชลบุรี 2 
           (อำเภอบางละมุง, อำเภอศรีราชา, อำเภอเกาะสีชัง, อำเภอสัตหีบ)   
 
           ที่ตั้ง : 53 หมู่ 9 อาคารทะเลทอง ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
           เบอร์โทรศัพท์ : 038-330-039 


        กรมสรรพสามิต  สมุทรปราการ 1 
           (อำเภอพระประแดง, อำเภอพระสมุทรเจดีย์, อำเภอเมือง) 
  
           ที่ตั้ง : 4/1 ถ.สุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
           เบอร์โทรศัพท์ : 02-395-4500


        กรมสรรพสามิต  สมุทรปราการ 2
           (อำเภอบางบ่อ, อำเภอบางพลี, อำเภอบางเสาธง) 
  
           ที่ตั้ง : 12/555 หมู่ 15 อาคารกุหลาบ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10490 
           เบอร์โทรศัพท์ : 02-317-1201,  02-317-1203-5


                               

ข่าว
ข่าวเด่น
ข่าววันนี้
ข่าวบันเทิง
ข่าววาไรตี้
ข่าวกีฬา


คอลัมน์ข่าว ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าวด่วน ข่าวกีฬา Update ข่าวทุกวัน News
ข่าว
,
ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ข่าวบันเทิง , ข่าววาไรตี้ , ข่าวกีฬา


 


ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 

                                                                                       

หน้าแรก
สาระผ่านเมล์
ดูชื่อสกุล

ดูดวง
สารบัญเว็บ
คลิปวีดีโอ

เกมส์
เกมส์ฟรี
เกมส์มันๆ

หวย เลขเด็ด
บอร์ดชาวสยาม
วาไรตี้ ความรู้

หางาน
โปรแกรมเด็ดๆ
รูปดารา

ข่าว
ข่าวดารา
ข่าวกีฬา

พระเครื่อง
ตลาดพระเครื่อง
โรค-สุขภาพ

ฝากรูปฟรี
ฟรีเว็บบอร์ด
Sitemap