กูสยามข่าว ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้ ข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวการเมือง อ่านข่าว
ข่าว ,
ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ข่าวบันเทิง , ข่าววาไรตี้ , ข่าวกีฬา


 

ดร.เสรี แนะทำอย่างไร ให้คนเลิกด่านายกฯ

 

 
 
 
ดร.เสรี โพสต์เฟซบุ๊กแนะ ไอซีที ให้ใช้ 10 วิธีตามหลักวิชาการ หลักศีลธรรม หลักจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ป้องกันคนด่านายกฯ แทนการควบคุมข้อความอันดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือหยาบคาย ทางโลกออนไลน์

วันนี้ (6 พฤษภาคม) ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนได้โพสต์ข้อความแนะนำ นายอนุดิษฐ์ นาครทรรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ถึงกรณีที่ ไอซีที สั่งควบคุมข้อความอันดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือหยาบคาย ที่ใช้แสดงความคิดเห็นผ่านโลกออนไลน์ โดยมีข้อความว่า

"เพื่อให้เกียรติรัฐมนตรี ICT และกฎหมายที่เขาอ้างถึง ต่อไปนี้ไม่ว่าเราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไร เราจะไม่ได้เจาะจงหมายถึงใคร แต่เราจะพูดตามหลักวิชาการ หลักศีลธรรม หลักจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ใครทำผิดจากหลักนี้ก็น่าจะเป็นคนทำผิดหลักการแห่งความถูกต้องและความดี ยกตัวอย่างหลักการที่คนที่คิดเป็นหรือเรียนมานานจะรู้ได้

1. การเป็นตัวแทนของประเทศ องค์กร สถาบันหรือหน่วยงานใด ต้องมองว่าตัวเองเป็นเหมือนทูตที่จะต้องเผยแพร่ความดีของประเทศ องค์กร สถาบันหรือหน่วยงานที่ตนเองเป็นผู้แทน จึงจะถือได้ว่ามีสำเหนียกของการเป็น Brand ambassador

2. การพูดอะไรก็ตาม ต้องไม่นำเอาความจริงบางส่วนออกจากบริบทจนทำให้สาระแห่งความจริงเปลี่ยนแปลง เพราะการจงใจนำเอาข้อความออกจากบริบทจนทำให้สาระเปลี่ยนแปลง ถึงจะพูดความจริง แต่ก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด

3. การนำเสนออะไรในลักษณะที่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่ความคิดเห็นนั้น เขาจะไม่เอาสิ่งที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ไปเล่าเหมือนประหนึ่งว่ามีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง ถ้าหากอยากจะคาดการณ์เป็นความคิดเห็นของตนเองต้องพูดให้ชัดว่าสิ่งที่พูดเป็น Personal point of view คือความคิดเห็นส่วนตัว

4. หลักการว่าด้วยทฤษฎีการสื่อสาร บอกว่าเสรีภาพของสื่อจะขึ้นอยู่กับปัจจัย ต่อไปนี้

4.1 รัฐบาลที่มีที่มาอย่างโปร่งใส ทำอะไรอย่างโปร่งใสจะให้เสรีภาพแก่สื่อ รัฐบาลที่ทำอะไรไม่โปร่งใส มีวาระซ่อนเร้นจะจำกัดเสรีภาพสื่อ

4.2 รัฐบาลที่วางใจได้ว่าประชาชนจะไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านตน จะให้เสรีภาพสื่อ รัฐบาลที่มีความระแวงประชาขน จะจำกัดเสรีภาพสื่อ

4.3 รัฐบาลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนจะให้เสรีภาพสื่อ รัฐบาลที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับประชาชนจะจำกัดเสรีภาพสื่อ

5. ทฤษฎีสื่อสารแบบอำนาจเบ็ดเสร็จสื่อมวลชนจะต้องทำหนาที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล สนับสนุนนโยบายและโครงการของรัฐบาล โดยที่รัฐบาลจะควบคุม ครอบงำการทำงานของสื่อไม่ให้มีการนำเสนอข่าวสารเรื่องราวที่ขัดแย้งกับแนวทางการทำงานของรัฐบาล

6. เมื่อเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย เราต้องรักแผ่นดิน และมีความกตัญญูรู้คุณบรรพชนที่สร้างบ้านแปงเมืองให้เราได้พักพิง อย่าทำร้ายแผ่นดิน ต้องปกป้องแผ่นดินด้วยสำนึกว่าเราเป็นหนี้แผ่นดิน หากพบเห็นใครผู้ใดมีการกระทำที่ส่งผลร้ายต่อแผ่นดิน เราต้องไม่นิ่งเฉย จะต้องมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามบทบาทและความสามารถที่มี ในการจะกำจัดคนชั่วที่ทำร้ายแผ่นดิน

7. อย่าเห็นประโยชน์ส่วนตนจนลืมมองประเทศชาติ หากใครเอาผลประโยชน์ที่จับต้องได้มาให้เรา ควรพิจารณาด้วยว่าคนที่เขาเอาประโยชน์มาให้เรานั้น เขาเป็นคนดีหรือไม่ มีศีลธรรม มีจริยธรรมหรือไม่ อย่าลุ่มหลงยินดีปรีดากับผลประโยชน์ที่เขาหยิบยื่นให้แล้วรักหลงคนที่ให้ประโยชน์โดยไม่สนใจว่าเขาดีหรือเลว และเขากำลังทำร้ายแผ่นดินเกิด แผ่นดินที่เราพักพิง แผ่นดินที่เราทำกินอย่างไร

8. สำนึกประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีสำนึกรักชาติ และสำนึกบุญคุณบูรพกษัตริย์และบรรพชน หากคนเราไม่มีสำนึกประวัติศาสตร์ก็เหมือนต้นไม้ไร้ราก ยากที่แข็งแรงมั่นคง และเราจะกลายเป็นคนอกตัญญู ไม่รู้บุญคุณบรรพชนที่สร้างชาติไว้ให้พวกเรา ไม่ภูมิใจในความเป็นชาติ ไม่เห็นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ที่เป็นเสาหลักสร้างความมั่นคงของชาติให้ดำรงมาถึงยุคสมัยของเรา

9. การจะแสดงทัศนะอะไร จะมีพฤติกรรมอะไร ควรใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการพิจารณากำหนดทัศนะและพฤติกรรมของตนเอง ถ้าหากเจอคนที่คิดต่างจากเราเป็นจำนวนมาก น่าจะสะกิดใจถามตัวเองว่าทำไมเราจึงดูเหมือนจะเป็นคน "แปลกแยก" แล้วน่าจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทบทวนความคิด ความเชื่อ ความรู้ และความคิดเห็นของตนเอง อย่ายึดมั่นถือมั่นโดยไม่รู้สึกในความแปลกแยก

10. หากคิดอยากจะประกาศเป็นเมืองแห่งปัญญา เพิ่มเติมองคาพยพแห่งความรู้ให้เติบโตกว้างขวาง ต้องยึดหลัก "แตกต่างไม่แตกแยก แต่เติมเต็ม" ถกกันด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริง ไม่ประเมินกัน ไม่ใช้วาจาหยาบคายด่าทอกัน ไม่เห็นด้วยประเด็นไหน แย้งเป็นประเด็นๆไป เอาจ้อเท็จจริง เหตุผล สถิติตัวเลข หลักวิชาการ หลักศีลธรรม หลักจริยธรรม มาสนับสนุนข้อโต้แย้ง (อย่างสุภาพ) ของตน

ถ้าหากเราทำกันอย่างนี้ได้ การทะเลาะกัน ด่าทอกัน ใช้คุณศัพท์เชิงลบประณามกัน เอาชื่อสัตว์มาเรียกกัน ก็น่าจะหายไปจากประเทศไทย พวกเราก็จะได้ประเทืองปัญญาซึ่งกันและกัน มีทัศนะที่ถูกต้อง มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีการแสดงออกที่ดี มีการตัดสินใจที่จะนำพาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างปราศจากความขัดแย้ง รู้จักใช้เหตุะผล ข้อเท็จจริงมากกว่าอารมณ์และอคติในการเลือกผู้นำ และรู้จักใช้สิทธิ์อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบของกฎหมายเรียกร้องให้ผู้นำบริหารประเทศเพื่อประเทศชาติและประชาชนตามหลักแห่งธรรมาภิบาล"

                               

ข่าว
ข่าวเด่น
ข่าววันนี้
ข่าวบันเทิง
ข่าววาไรตี้
ข่าวกีฬา


คอลัมน์ข่าว ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าวด่วน ข่าวกีฬา Update ข่าวทุกวัน News
ข่าว
,
ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ข่าวบันเทิง , ข่าววาไรตี้ , ข่าวกีฬา


 

www.goosiam.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 55
ทำไมสื่อต้องไปให้ความสำคัญกับตุ๊ดแก่ๆปากปลาร้าคนนี้ด้วย เก็บพื้นที่ไว้เสนอข่าวอื่นไม่ดีกว่าเหรอ
แจ้งลบ
โดยคุณ เต่ายาง วันที่ 8 พ.ค. 2556 เวลา 0:50:48 น.

ความคิดเห็นที่ 54
มืแต่คนด่า* อีกระเทยปากเหม็น
แจ้งลบ
โดยคุณ เกรียดกระเทยควาย วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 22:12:22 น.

ความคิดเห็นที่ 53
พวกคนดีกะหรี่ปั๊บกลุ่มนี้พร่ำแต่มองเห็นคนอื่น แต่ไม่เคยชะโงกดูชาติพันธุ์ของตนเองเลยว่ามาจากที่ใด หมอนวด โสเภณีสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หรือหญิงตามเสาไฟ พอได้มานั่งชุบตัวเป็นคุณนายหรือขุนนางซะหน่อย. ลืมตัว
แจ้งลบ
โดยคุณ บางแก้วพัทยา วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 20:39:20 น.

ความคิดเห็นที่ 52
กระเทยแก่ๆ ไม่มีราคาค่างวด  หยุดพูด  หยุดให้ข่าวแบบกระเทยๆ ซะทีกลับไปทำมาหากินที่ถนัดๆของกระเทยดีกว่า
แจ้งลบ
โดยคุณ แก่ กท. วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 20:24:36 น.

ความคิดเห็นที่ 51
อ้าวววววววววววววววววววววววววววววววว...เฮ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยพวกมีงนะคนรึหมาาเสื อกกัดกันยุได้...........................................................ถ้ารักชา ติก็หุบปากซะ
แจ้งลบ
โดยคุณ HOTTY วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 19:45:08 น.

ความคิดเห็นที่ 50

คห สี่แป-ด หัวฆวยด่าแม่ตัวเองซะงั้น อกตัญยูชิหายสัสสส

.
แจ้งลบ
โดยคุณ */* วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 18:09:27 น.

ความคิดเห็นที่ 49

คห สี่* มึ-งด่าแม่มึ-งแบบนั้นเลยเหรอ อกตัญยูฉิบหาย สัส

.
แจ้งลบ
โดยคุณ */* วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 18:06:33 น.

ความคิดเห็นที่ 48
อีโง่
อีโพย
อีหญิงชั่ว
อีกระหรี่
อีขายชาติ
อีตอแหล
อีเลว
อีดอก
แจ้งลบ
โดยคุณ หักศอก วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 17:55:56 น.

ความคิดเห็นที่ 47
  คห.สี่สี่  นิสัยถาวรของคุณสำแดงออกมาเต็มๆเลยนะ
น่าจะใช้สติปัญญาไตร่ตรองดีๆว่าที่เขาว่ามานั้นมันจริงเท็จแค่ไหนยังไงไม่ใช่สำรากนิ สัยถาวรเลวๆออกมาแบบนั้น
  ไม่ได้เข้าข้าง ดร.เสรี นะสาบานได้แต่พิจารณาตามเนื้อหาข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วเห็นว่ามีส่วนพอเชื่อถือได้ใ นเชิงวิชาการและหากนำไปปกิบัติจริงน่าจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมบ้านเมืองอยู่บ้าง
แจ้งลบ
โดยคุณ คนไม่มีสี วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 17:49:29 น.

ความคิดเห็นที่ 46
หลักการที่ท่านดร.เสรีแนะนำไว้ ต้องมีขึ้นในตนของดร.เสรีด้วย เราลูกศิษยานุศิษย์จึงจะมีแนวต้นแบบ เดินตามรอยทาง ข้อแนะนำสิบประการนั้น ดีที่สุดแล้ว หากเป็นไปได้ บ้านเมืองน่าจะสงบสุขเย็นใจ แต่ที่ยังคงร้อนกันเพราะคนมีกามแรง-โกธะโรจน์-อวิชชารุ่งเรือง ฉะนั้น ความเป็นจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และปรากฏแจ้งแก่สายตาโลกแล้วบางส่วน มีใครไปบอกเพิ่ทมอีกส่วนหนึ่ง ย่อมยอมรับได้ ไม่ถือว่านำไฟในออก-นำไฟนอกเข้า เราคิดเห็นดังนี้ครับท่าน
แจ้งลบ
โดยคุณ กวี ครูไท วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 16:33:18 น.

ความคิดเห็นที่ 45
แนะวิธีเลิกเสือก+เลิกตุ๊งติ๊ง ก่อนดีไหม
แจ้งลบ
โดยคุณ เอ วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 16:13:20 น.

ความคิดเห็นที่ 44
ไ=อ้เปรต คห,สี่สามมึ-งนี่สมเป็นพวกกล่าวหาคนอื่นดีแต่เห่าคนอื่นว่าเขาพูดคำหยาบ แล้วที่พ่อมึ-งเห่าหอนทางจอเคเบิ้ลTVข่องหนึ่งละแม่งไม่มีอะไรกล่าวคำหยาบลามกอนาจาร มิหนำซ้ำแล้วไ=อ้ที่พวกพ่อ มึ-งด่าคำหยาบลามกคนอื่นแบบไม่อายหมาละมึ-งมองความสารเลวพวกมึ-งไหมไ=อ้เปรต โห พวกสารเลว
แจ้งลบ
โดยคุณ แดงสยาม วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 14:45:25 น.

ความคิดเห็นที่ 43
รองไปฟังวิทยุชมชนแถวรังสิต ดอนเมือง หลักสี่ นนทบุรี ดูบ้างสิครับ ว่าพวกเสื้อแดงเขาคำพูดถ่อยสถุนขนาดไหน ในขณะที่เรียกร้องการปรองดอง แต่กลับใช้สื่อมาเป็นการยั่วยุคนในสังคมให้เกิดการแตกแยก
แจ้งลบ
โดยคุณ คนไทย วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 14:26:28 น.

ความคิดเห็นที่ 42
อย่าไปสนใจคนจิตวิปริตทางเพศเลย..อยากดังก็ต้องเห่าหอนหารูตีบๆมาสนองตัณหา..*สัด
แจ้งลบ
โดยคุณ เด็กอรัญญ์ วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 14:02:19 น.

ความคิดเห็นที่ 41
อย่าเป็นห่วงท่านนายกฯเลยกระเทยเฒ่า  แค่สนใจสักนิดว่าทำอย่างไงไม่ให้มีคนคนด่าแล้วก็สาปแช่งคุณเท่านั้นก็พอ  ง่ายๆ  เอาตัวเองให้รอดก่อนละกัน คนไทยค่อนเขาเกลียดคุณกันทั้งนั้น  โธ่เอ้ย ชายแก่จิตวิปริต
แจ้งลบ
โดยคุณ คนไทย วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 13:54:49 น.

ความคิดเห็นที่ 40
พวกชินวัดเลวทั้งโคตร
แจ้งลบ
โดยคุณ ชาวออนไลน์ วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 13:01:30 น.

ความคิดเห็นที่ 39
อ่านความคิดเห็นพวกควายแดงแล้วสมกับปัญญาอะ
มิน่าถึงไปเป็นพรมรองโซ้นตรีนให้โจรเดิน
โง่ตั้งแต่หัวยันท้าย
แจ้งลบ
โดยคุณ กระหรี่ขายชาติ วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 12:54:40 น.

ความคิดเห็นที่ 38
ใครหน้าไหนก็ตามที่มันคิดคตทรยศชาติบ้านเกิดเมืองนอน...ขอให้มันมีอันเป็นไปอยากทุกข ์ทรมานที่สุด(ในเร็ววัน)  รักในหลวงที่สุด
แจ้งลบ
โดยคุณ *** วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 12:01:34 น.

ความคิดเห็นที่ 37
ตระ*ลชินวัตร มาเป็นนายกรับใช้ประเทศชาติ นับว่าเสียสละแล้ว ยังยอมอยู่ต่างประเทศ ทั้งที่มีสิทย์อยู่ในเมืองไทย เพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของคนไทย ไม่ต้องการให้แตกแยก นับว่าเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ ยากที่จะหาได้ นับว่าเป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่
แจ้งลบ
โดยคุณ k*mk* วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 10:29:36 น.

ความคิดเห็นที่ 36
ต้องเลิกวิปริตให้ดูก่อน
แจ้งลบ
โดยคุณ p วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 10:24:19 น.

ความคิดเห็นที่ 35
ตระ*ลชินวัตร ยอมเสียสละมาเป็นนายกรับใช้ประเทศชาติ แม้กระทั่งยอมไปอยู่ต่างประเทศ ทั้งที่มีสิทย์อยู่ในเมืองไทย เพื่อความสงบสุขของคนไทย ไม่ต้องการให้คนไทยแตกแยก นับว่าเป็น การเสียสละอันยิ่งใหญ่ ยากที่จะมี นายกคนใดทำ นับว่าเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน
แจ้งลบ
โดยคุณ k*mk* วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 10:19:46 น.

ความคิดเห็นที่ 34
อีเสรีอยากดัง เพื่อเข้าสู่การเมือง แย่ว่ะ เขารู้ทันมรึง ช่วงนี้ตกไปเลยอยากดังบ้างสาระสู้ยิ่งศักด์ ยังไม่ได้เลย...ฟาย
แจ้งลบ
โดยคุณ เกลือเป็นหนอน วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 9:54:00 น.

ความคิดเห็นที่ 33
ฉั้นว่าเธอไปสอนพรรคที่เธอชอบและให้เธอโม๊ก...ก่อนดีกว่ามั๊ยว่าให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อ ภัยและรู้จักคำว่ายอมรับคำตัดสินของประชาชนเสียก่อนแล้วค่อยมาดัดจริตเสนอหน้าสอนพรร คที่ตัวเองมิได้ชอบเลยชิมิ...เค้าไม่ฟังหรอกกับคำเสนอแนะที่มิได้ออกมาจากใจจริงจริง เสนอแนะเพื่อสร้างกระแสปลุกระดมและอยากดังเท่านั้นเอง..เป็นตุ๊ดยังดังไม่พออีกหรือจ ๊ะ..ดรหน้าพระจันทร์
แจ้งลบ
โดยคุณ ****** วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 9:52:16 น.

ความคิดเห็นที่ 32
อจ.เสรีเฮ้ย  เคยชอบการวิพากษ์วิจารณ์และการพูดทอร์คโชว์
ของอจ.เสรี แต่ปัจจุบันนี้อจ.เสรีเพี้ยนไป  เพราะความลำเอียง
อคติเข้าครอบงำจิตใจ แสดงการเกลียดชังต่อทักษิณและพวก
ประชาธิปไตยสีแดงชัดเจน จนทำให้พูดจา และการวิเคราะห์
ต่างๆเพี้ยนไปด้วย  เสียดายจริง ฉะนั้นการที่จะมาแสดงการ
กลับใจโดยการพูดว่า....อย่างนี้สายกินไปแล้ว เพราะใครก็รู้ว่า
เพิ่งจะตื่น เพิ่งจะไหวตัวทันและเพิ่งจะรีบแก้ตัวเพราะรู้เพิ่มขึ้น
แล้วว่าคนที่เขาเคยเชื่ออจ.เสรี หรือคิดแบบอจ.เสรีนั้นเขากำลัง
กลับใจเปลี่ยนข้างไปแล้ว ก็ต้องรีบแก้ตัวเท่านั้นเอง  เพราะการ
แนะนำในหัวข้อเหล่านี้ยังส่อแววประชดประชันและกระทบ
กระเทียบเปรียบเปรย หาใช่ความจริงใจไม่ ปลงซ่ะเถอะแม่ลูกจันทร์
แจ้งลบ
โดยคุณ เสรีแบบตามใจกิเลสตัวเอง วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 9:46:40 น.

ความคิดเห็นที่ 31
ไออ้ควายแดงหน้าโง่ขายชาติ
ไม่มีใครว่าหรอกที่มรึงกำลังด่าแม่ตัวมรึงเองว่าติดหนึ่งในห้า กระหรี่โลก เออกรุรู้แล้วว่าแม่มรึงเป็นกระหรี่ ไม่ต้องย้ำมาก ไม่เอาไม่พูดนะ ไหนจะเรื่องที่มรึงแกล้งตาบอดหูหนวกเรื่องไออ้มาร์ค โฏงไทยเข้มแข็ง น้ำมันปาล์ม หนีทหาร เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด รถดับเพลิง ปรส สปก ที่เอาที่ดินไปแจกคนรวยทางภาคใต้ไง ปลากระป๋องเน่า
แจ้งลบ
โดยคุณ ปชป พ่อมรึงหรอ วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 9:31:26 น.

ความคิดเห็นที่ 30
เสรีเอ้ยก่อนจะสอนคนอื่นสอนตัวเองก่อนดีไหมเรียนสูงเสียเปล่าความคิดเหมือนเด็ก...ดู คุณโหน่งวสันต์เพศเดียวกับ*เขามีแต่ทำให้ประชาชนมีแต่ความสุขมีรอยยิ้มต่างกับ*ม ีแต่ให้ประชาชนทะเลาะแตกแยกแล้ว*ได้อะไร...หรือ*ได้ความสะใจที่เห็นคนในประเทศแต กแยกมากขึ้น...หรือ*ได้อม...ของใครบางคนงั้นรึ.*******
แจ้งลบ
โดยคุณ ให้ไปกินขี้โหน่งวสันต์ไป๊ วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 9:27:00 น.

ความคิดเห็นที่ 29
เสรีจะมาพูดอะไรแม้แต่ตัวเองเกิดมาแยกเพศตัวเองไม่ออกเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแค่นี้ก็ จบถ้าเกิดตะวันออกกลางโดนแขวนคอแล้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ คนรักศิลป์ วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 8:37:22 น.

ความคิดเห็นที่ 28
ขอบคุณอาจารย์เสรี
ขอบคุณพี่น้องคนไทยที่ไม่ยอมก้มหัวให้นักการเมืองโกง
แจ้งลบ
โดยคุณ ไม่ยอมนักการเมือง วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 7:39:53 น.

ความคิดเห็นที่ 27
ตัวเอง ทำวิธีใหนดีวะจะได้อัดถั่วเด็กไม่ผิด แต่ที่ผ่านมาแก้เกรด ผ่านวิทยานิพนธ์ มันรู้กันหมดแล้ว เอาตัวให้รอดเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาทุกวันนี้ที่ยุ่งก็เพราะตัวเองนะ
แจ้งลบ
โดยคุณ กลุ้ม วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 7:25:56 น.

ความคิดเห็นที่ 26
คหที่ ยี่สิบสาม ยี่สิบสี่  พ่อแม่เมิงเมืงโดนทักกี่้ โกงจนหมดตูด ไม่เหลืออะไร ต้องกินคี่แทนข้าว ดูดคะวายทักกี้แทนไอติม ส่วนเมิงก็ขายตูดแถวสีลม พ่อแม่เมิงได้ข่าวว่า สำลักคี่ตาย ฮ่าๆๆๆๆ


คหที่ ยี่สิบสาม ยี่สิบสี่  พ่อแม่เมิงเมืงโดนทักกี่้ โกงจนหมดตูด ไม่เหลืออะไร ต้องกินคี่แทนข้าว ดูดคะวายทักกี้แทนไอติม ส่วนเมิงก็ขายตูดแถวสีลม พ่อแม่เมิงได้ข่าวว่า สำลักคี่ตาย ฮ่าๆๆๆๆ


คหที่ ยี่สิบสาม ยี่สิบสี่  พ่อแม่เมิงเมืงโดนทักกี่้ โกงจนหมดตูด ไม่เหลืออะไร ต้องกินคี่แทนข้าว ดูดคะวายทักกี้แทนไอติม ส่วนเมิงก็ขายตูดแถวสีลม พ่อแม่เมิงได้ข่าวว่า สำลักคี่ตาย ฮ่าๆๆๆๆ


คหที่ ยี่สิบสาม ยี่สิบสี่  พ่อแม่เมิงเมืงโดนทักกี่้ โกงจนหมดตูด ไม่เหลืออะไร ต้องกินคี่แทนข้าว ดูดคะวายทักกี้แทนไอติม ส่วนเมิงก็ขายตูดแถวสีลม พ่อแม่เมิงได้ข่าวว่า สำลักคี่ตาย ฮ่าๆๆๆๆ


คหที่ ยี่สิบสาม ยี่สิบสี่  พ่อแม่เมิงเมืงโดนทักกี่้ โกงจนหมดตูด ไม่เหลืออะไร ต้องกินคี่แทนข้าว ดูดคะวายทักกี้แทนไอติม ส่วนเมิงก็ขายตูดแถวสีลม พ่อแม่เมิงได้ข่าวว่า สำลักคี่ตาย ฮ่าๆๆๆๆ


คหที่ ยี่สิบสาม ยี่สิบสี่  พ่อแม่เมิงเมืงโดนทักกี่้ โกงจนหมดตูด ไม่เหลืออะไร ต้องกินคี่แทนข้าว ดูดคะวายทักกี้แทนไอติม ส่วนเมิงก็ขายตูดแถวสีลม พ่อแม่เมิงได้ข่าวว่า สำลักคี่ตาย ฮ่าๆๆๆๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ gh วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 6:52:16 น.

ความคิดเห็นที่ 25


ฮ่า ๆ ๆ

ฮา ๆ ๆ

กรูก็แข็งใจหัวเราะงั้นแหระ ก็เมื่อคราว  ปชป..แพ้ พท..กรูแทบจะอกแตกตาย มันเจ็บ  มันช้ำ มัระกำแน่ในอก เเสนทรมาณ ต่อมอิจฉาของกรูแตกและเน่าเหม็น เ*่ยวเฉาแทบสิ้นชีวิต

 ที่กรูบอกว่าจะรอ รอ รอ รอ เวลาที่จะหัวเราะให้ฟันหักอีกครั้งนั้นนะ  กรูก็รู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ รอชาติหน้าตอนบ่าย ๆ ก็คงไม่มีหวัง ที่แท้กรูต้องร้อง ฮือ ๆ ๆ ๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ ควายแดงหน้าโง่ขายชาติ วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 6:47:47 น.

ความคิดเห็นที่ 24ตระกุลเมิงได้สัมปทานมือถือ สัมปทานดาวเทียมจากประเทศไทย ได้อะไรจากประเทศไทยมากมายจนร่ำรวย ยังมีหน้ามาด่าประเทศไทย"


ตระกุล ได้โOกาสจากประเทศไทยขนาดนี้


ได้โOกาสจากคนไทยขนาดนี้


เมิงยังกล้าพูดว่าประเทศไทยไม่ดี ไม่เป็นประชาธิปไตย ขอให้ตระกุลชินวัตรเป็นเหยื่อรายสุดท้าย ถุยส์


แต่คนที่เป็นเหยื่อคือพวกกรูเนี่ย สอง หมื่นร้านค้า สิบเจ็ดห้าง เจ๊งไป สี่แสนล้านบาท


พวกกรูยังต้องอดทน ทุกวันนี้ต้องใช้หนี้แบงก์ จ่ายดอกเบี๊ยจนมือสั่นจ่ายไปอยากจะเอาซ้นตรีนตบหน้าพวกเผาบ้านเผาเมืองควายแดงไป


จุ จุ อีสามสลึง ถ้าเมิงจะบอกว่าพี่ชายเมิงถูก รปห. ทำให้บ้านเมืองไม่เป็น ปชต. ถ้าบ้านเมืองไม่เป็น ปชต.


ตระกุลของเมิง ไม่ได้เป็นนายกจนจะครบทั้งตระกุลอยู่แล้ว


และทำไมเมิงไม่กล้าพูดให้หมด ว่า ที่พี่ชายถูก รปห. เพราะพี่เมิงกับโครตเมิงโกงกันยังไง


ทำไมต้องมีการฆ่าตัดตอนคดียาเสพติดมีคนตายเป็นพันๆ ศพ


ใครฆ่าหลายร้อยศพที่กรือเซะ และตากใบ ใครอยู่เบื้องหลังอุ้มทนายฆ่าสมชาย


วลี "โจรกระจอก"ทำให้ภาคใต้รุนแรงมาจนถึงตอนนี้


ดคีปล่อยกรู้ให้ รบ พม่า ซื้อสินค้าของเมิงเอง (คนชอบประชาธิปไตยแต่ไปค้าขายกับ รบ. เผด็จการ)


ใครฆ่าชิปปิ้งหมู


นี่แค่ตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นยังมีอีกมาก และที่สำคัญ พี่ชายเมิงไปขอสัมปทานดาวเทียมจากคณะรัฐประหาร รสช.


ไหนปากบอกเกลียดรัฐประหารนักหนาไง พูดแม่มันเอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้ประเทศ ไปพูดให้ตระกุลตัวเองดูดีแต่ประเทศชาติเสียหาย


ประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าได้รับเลือกต้้งมาแล้วจะทำอะไรได้อำเภอใจ ไม่ใช่แน่ ๆ จริงๆ


ตระกุลเมิงต้องขอโทษประเทศไทยด้วยซ้ำไปในสิ่งที่ทำกับประเทศชาติมากมายขนาดนี้


เพราะประเทศชาติยิ่งใหญ่กว่าตระกุลนายกมากนัก ประเทศชาติมีมาก่อนที่บรรพบุรุษของเมิงจะมาอาศัยแผ่นดินนี้ซะอีก อีโง่


กรูไม่ได้พูดเองนะว่าเมิงโง่ กรูแค่พิมพ์ว่า อีโง่ ในกลูเกิ้ล หน้าอีโง่ อีควายขึ้นมาทันที  กรูเกิ้ลลบก็ไม่ได้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า


เอาควายแดงไปล้อมด่ากรูเกิ้ลอย่างที่เมิงถนัดดิ อีโง่ ฮ่า ฮ่า ฮ่า

แจ้งลบ
โดยคุณ ควายแดงหน้าโง่ขายชาติ วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 0:10:44 น.

ความคิดเห็นที่ 23

ฮ่า ฮ่า ฮ่า แปลกเนอะ
เวลาที่เราด่า ตัวเหรี๊ยอันดับห้าของโลก - ด่าอีปลวกสามสลึง ทั้งๆที่พวกเรา ไม่ได้เอ่ยชื่อจริง นามสกุลจริง
แต่ทำไม พวกเวรตะไลควายแดง มันจึงคิดว่า เราไปด่าพ่อ ด่าแม่ของพวกมัน


ยังมีคำด่าอีกหลายตัวอย่างเช่น
อีโง่
อีกระหรี่ และคำล่าสุดก็คือ
หญิงชั่วเร่ขายชาติ  ควายแดงมันเสือกฉลาดรู้ด้วยว่าหมายถึงแม่มัน ฮ่า ฮ่า ฮ่า


ก็แมร่งมีแต่ที่ปรึกษาห่วยๆหัวสมองควายๆ(แดง)ในเรื่องนี้
อีสามสลึง จึงเจ็บปวด เจ็บตัวมากขึ้น และ จะอายมากขึ้น เรื่อยๆ เพราะ


(หนึ่ง).ถ้าไม่ใส่ใจไม่ตอแยเรื่องนี้มาแต่ต้น เฉยๆเสีย ป่านนี้ก็เงียบไปแล้ว


(สอง)ชัยฯเขียนไว้ประโยคเต็มๆ ว่า "โปรดเข้าใจ กระหรี่ไม่ใช่หญิงคนชั่ว กระหรี่แค่ขายตัว แต่หญิงคนชั่วเที่ยวขายชาติ"


คดีนี้ อีสามสลึง จะต้องนำสืบว่า "หญิงคนชั่ว"คือ ตัวเองให้ได้เสียก่อน จึงจะเอาผิด ชัยฯได้ แต่ถึงนำสืบได้ ก็ไม่มีทางจะเอาผิด ชัยฯได้
เพราะ ชัยฯไม่ได้ระบุชื่อ และก็ไม่ได้ไปว่า ใครเป็น ก ร ะ ห รี่  คำพูดที่เขียนไปก็เป็นไปในเชิงปรัชญา


รอเวลาหัวเราะฟันหักอีกครั้งหนึ่ง เวลาศาลตัดสินว่า ฟ้องมั่วก็ควายแบบนี้เด้วก็หาว่าศาล สอง มาตรฐานอีก  ฮ่า ฮ่า ฮ่า

แจ้งลบ
โดยคุณ ควายแดงหน้าโง่ขายชาติ วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 0:04:03 น.

ความคิดเห็นที่ 22
*ควายแดง  กินบ้านกินเมือง
แจ้งลบ
โดยคุณ โคราช วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 23:27:06 น.

ความคิดเห็นที่ 21
อ้างกันจังว่ามีเสียงข้างมาก คนส่วนใหญ่เลือกมา คิดผิดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนายกหรืออะไรก็ตามถ้า บริหารบ้านเมืองไม่ยุติธรรม ไม่เป็นกลาง ไม่มีศีลธรรม ไม่มีคุณธรรม ไม่มีหิริ*ตัปปะ ไม่มีปัญญา ไม่รักชาติบ้านเมือง ไม่คิดเห็นส่วนรวมเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ไม่ว่าจะเสียงมากขนาดไหน ไม่นานก็จบด้วยกันทั้งนั้น ถ้าไม่เชื่อรึจะดันทุรังกระทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆก็คอยดูกันไป ว่าจะรอดสันดอนรึเปล่า ควายแดงทุกตัวคอยดูไป
แจ้งลบ
โดยคุณ * วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 23:15:33 น.

ความคิดเห็นที่ 20
อิกระเทยเฒ่า กระเทยแก่ๆ บ่นอะไร
แจ้งลบ
โดยคุณ gkkk วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 22:49:58 น.

ความคิดเห็นที่ 19
ฟาย วันๆพล่ามแต่คุณธรรม จริยธรรม *ที่ใช้สไนเปอร์ โกงโรงพัก ตัดสินซุ่ยๆฯลฯ ชี้ชัดๆซิว่ามันคุณธรรมตรงไหน
แจ้งลบ
โดยคุณ gv วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 22:02:53 น.

ความคิดเห็นที่ 18
อีกัเทยแก่ หมดยุคจีบปากจีบคอแล้ว เอาปากเน่าๆ*อม....เถอะ*ว่า
แจ้งลบ
โดยคุณ && วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 21:48:09 น.

ความคิดเห็นที่ 17
กระเทยปากเหม็นเหมือนตูด มีแต่พูดภาวะแค่ประถม
แจ้งลบ
โดยคุณ เซง วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 21:20:37 น.

ความคิดเห็นที่ 16


อี อี อี ดากเป็นเชืี้อ้รา
แจ้งลบ
โดยคุณ อีปลิก วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 21:10:25 น.

ความคิดเห็นที่ 15
ประชาชนเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศ แล้วถูกพวกเสียงส่วนน้อยในเวปไซน์ ในสื่อต่างๆ ก็ต้องทำใจ เพราะประเทศนี้เสียงส่วนน้อยมันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ ดังนั้นประเทศนี้เลือกตั้งอีกร้อยครั้งก็ไม่มีวันสงบ เพราะเสียงส่วนน้อยในประเทศนี้มันไม่ยอมรับระบบนี้
แจ้งลบ
โดยคุณ lll@h**m*il.c*m วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 20:50:04 น.

ความคิดเห็นที่ 14


 ถุยอีตูดหมดอายุ คงไกล้ตายเต็มแก่แล้วมึ-งอีสัสวงมัน*
.
แจ้งลบ
โดยคุณ /-/ วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 20:40:17 น.

ความคิดเห็นที่ 13
อีกระเทยแก่ ไปนรกนรกซะ เกลียดฉิบหายเมื่อไหร่มรึงจะตายว่ะ สาดหมาพวกขี้ข้า*ในประเทศไทยที่มีพวกกระเทยหนุนหลัง ประเทศนั้นไม่เจริญหรอก มีแต่ถ่วงความเจริญ อย่าให้กรูเจอนะมรึง กรูจะเตะปากหมาสักที อีกระเทยปากหมา
แจ้งลบ
โดยคุณ f-u-c-k วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 20:33:36 น.

ความคิดเห็นที่ 12
กระเทยแก่ไม่มีราคา  ตกรุ่น
แจ้งลบ
โดยคุณ ตกรุ่น วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 20:22:48 น.

ความคิดเห็นที่ 11
นักวิชาเกินก็ดีแต่พูด  แต่ไม่เคยปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างให้เห็น
แจ้งลบ
โดยคุณ กวนอู วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 20:15:15 น.

ความคิดเห็นที่ 10
นายกทำดี ไม่มีวาระซ้อนเร้น ก็ไม่มีคนด่า เชื่อสิ นี้ทำอะไรไม่เคยนึกถึงประชาชน ข้าวยาก หมากแพง สินค้าในชาติตกต่ำ จนประชากรที่ทำการเกษตรจะตายกันทั้งประเทศแล้ว คิดแต่ผลประโยชน์ของพวกพ้อง พี่น้องตัวเองทั้งนั้น
แจ้งลบ
โดยคุณ กระดี่ได้น้ำ วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 20:02:42 น.

ความคิดเห็นที่ 9

จังหวัด หาดใหญ่
ประเทศ ซิดนี้
หญ่าแพรก

สมอง แบบนี้  จบ โท จาก นอก

สมองแบบนี้ จะเป็นผู้นำ

อาย เด็ก เลี้ยงคาย


แจ้งลบ
โดยคุณ *** วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 19:54:08 น.

ความคิดเห็นที่ 8
นายกหญิงให้บริการก็ไร้สมองใคร่ครวญว่าอะไรควรไม่ควรเพราะงานของเธอไม่ได้ใช้สมอง ขอให้ได้พูดเพื่อตอบสนองอารมณ์และความต้องการก็เพียงพอ
แจ้งลบ
โดยคุณ กรรม วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 19:40:39 น.

ความคิดเห็นที่ 7
สรุป วันนี้ ปชช.ส่วนใหญ่ที่เลือก รัฐบาลนี้มาบริหาร ก็ต้องมีพวกเสียงส่วนน้อยที่แพ้เลือกตั้งใช้วิธีสร้างกระแสร์แบบเก่ามาทำลายล้างฝ่าย รัฐบาล ตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลปชช.ก็ออกมาใช้วิธีเดียวกันกับพวกเสียงส่วนน้อย คือ ด่ากันไปมา *ด่า**ก็ด่า*ต่างคนต่างด่า ผ่านวิทยุ ผ่านสื่อต่างๆ ดังนั้น ต่างคนก็ต่างด่ากันไป มันดี อีกสองปี ก็มาเลือกตั้งกันใหม่ ใครได้เสียงส่วนใหญ่เลือกก็ได้บริหารประเทศไป ฝ่ายเสียงส่วนน้อยแแพ้ก็ต้องยอมแพ้ ถ้าไม่ยอม ประเทศนี้ก็เดินหน้ายากมากมีแต่เรื่อง
แจ้งลบ
โดยคุณ lll@h**m*il.c*m วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 19:35:29 น.

ความคิดเห็นที่ 6
  นำความจริงบางส่วนออกจากบริบท  ไม่ทราบว่ามันมีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายๆกันกับ  พูดความจริงแต่ไม่พูดทั้งหมด  หรือที่เขาว่าการโก*บนพื้นฐานของความจริง  นั่นไหมเห็นหลายๆคนเขายึดถือปฏิบัติกันจนเป็นนิสัยถาวรและก็แปลกใจที่ยังมีคนเ ชื่อตามเป็นจำนวนมากโดยไม่ใส่ใจที่จะคิดวิเคราะห์หรือที่ศาสนาพุทธสอนไว้เรื่อง
กาลามสูตรสิบ นั่นเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ เด็กโบราณ วันที่ 6 พ.ค. 2556 เวลา 19:33:26 น.

50 ความคิดเห็นถัดไป >>
                                                                                       

หน้าแรก
สาระผ่านเมล์
ดูชื่อสกุล

ดูดวง
สารบัญเว็บ
คลิปวีดีโอ

เกมส์
เกมส์ฟรี
เกมส์มันๆ

หวย เลขเด็ด
บอร์ดชาวสยาม
วาไรตี้ ความรู้

หางาน
โปรแกรมเด็ดๆ
รูปดารา

ข่าว
ข่าวดารา
ข่าวกีฬา

พระเครื่อง
ตลาดพระเครื่อง
โรค-สุขภาพ

ฝากรูปฟรี
ฟรีเว็บบอร์ด
Sitemap