กูสยามข่าว ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้ ข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวการเมือง อ่านข่าว
ข่าว ,
ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ข่าวบันเทิง , ข่าววาไรตี้ , ข่าวกีฬา


 

พุทธศาสนิกชนเศร้า สมเด็จเกี่ยว มรณภาพแล้ว

พุทธศาสนิกชนเศร้า "สมเด็จเกี่ยว" มรณภาพแล้ว


 
        วันนี้ ( 10 ส.ค.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือ สมเด็จเกี่ยว ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ได้มรณภาพลงแล้วอย่างสงบ เมื่อเวลา 08.41 น. ที่ผ่านมา ที่รพ.สมิติเวช ขณะอายุ 85 ปี เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด ทั้งนี้จะมีการแถลงรายละเอียดในช่วงบ่ายที่โรงพยาบาล และจะมีการเคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาล ในวันพรุ่งนี้ (11 ส.ค.) เวลา 10.00 น.

ขณะที่พุทธศาสนิกชนและบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างเศร้าเสียใจต่อการมรณภาพ

สำหรับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9) เป็นพระสงฆ์มหานิกาย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เคยเป็นผู้รักษาการแทนสมเด็จพระสังฆราช ปัจจุบันเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระเถระที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์สูงสุดของมหาเถรสมาคม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ เมื่อปี พ.ศ.2533 มีนามตามจารึกในสุพรรณบัฏว่า "สมเด็จพระพุฒาจารย์ ภาวนากิจวิธานปรีชา ญาโณทยวรางกูร วิบูลวิสุทธิจริยา อรัญญิกมหาปริณายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

มีนามเดิมว่า เกี่ยว โชคชัย เกิดวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2471 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 8 ค่ำ เดือน 3 ปีมะโรง ณ บ้านเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนบุตร 7 คน ของนายอุ้ยเลี้ยน แซ่โหย่ (เลื่อน โชคชัย) และนางยี (ยี โชคชัย) ครอบครัวทำสวนมะพร้าว ปัจจุบันสกุลโชคชัย หรือแซ่โหย่ เปลี่ยนชื่อสกุลเป็นโชคคณาพิทักษ์

สำเร็จการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ในปี 2483 แต่ก่อนจะถึงกำหนดวันเดินทางไปเรียนต่อยังโรงเรียนใน ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เด็กชายเกี่ยวเกิดมีอาการป่วยไข้ขึ้นมาอย่างกะทันหัน บิดามารดาจึงบนบานว่าหากหายจากป่วยไข้จะให้บวชเป็นเณร ดังนั้น เมื่อหายป่วยจึงบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ 6 มิถุนายน 2484 ที่วัดสว่างอารมณ์ ต.บ่อผุด โดยมีเจ้าอธิการพัฒน์เป็นพระอุปัชฌาย์

ความตั้งใจเดิมคือบวชแก้บน 7 วัน แล้วจะสึกไปเรียนต่อ แต่เมื่อบวชแล้วก็ไม่คิดสึก โยมบิดามารดาจึงพาไปฝากหลวงพ่อพริ้ง (พระครูอรุณกิจโกศล) เจ้าอาวาสวัดแจ้ง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย ต่อมาหลวงพ่อพริ้งนำไปฝากอาจารย์เกตุ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร แต่ไม่นาน กรุงเทพฯ ประสบภัยสงครามโลกครั้งที่สอง หลวงพ่อจึงรับตัวพาไปฝากอาจารย์มหากลั่น ต.พุมเรียง อ.ไชยา กระทั่งสงครามสงบจึงพา กลับไปที่วัดสระเกศ ฝากไว้กับพระครูปลัดเทียบ (ต่อมาได้รับสถาปนาเป็นพระธรรมเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ)

ท่านศึกษาธรรมะจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และศึกษาปริยัติธรรม สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยคตั้งแต่ยังเป็นสามเณร เมื่อมีอายุครบอุปสมบทก็ได้อุปสมบทในวันที่ 1 พฤษภาคม 2492 ที่วัดสระเกศ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวโรดม ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้นพ.ศ.2497 ท่านสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค อันเป็นประโยคสูงสุด

เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานแต่งตั้ง เลื่อนและสถาปนาสมณศักดิ์โดยลำดับดังนี้ พ.ศ.2501 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระเมธีสุทธิพงศ์ พ.ศ.2505 เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ที่พระราชวิสุทธิเมธี พ.ศ.2507 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาภรณ์ พ.ศ.2514 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมคุณาภรณ์ พ.ศ.2516 เป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ (รองสมเด็จ) ที่พระพรหมคุณาภรณ์

พ.ศ.2533 ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ เมื่ออายุ 62 ปี นอกจากนี้ เคยได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 9 และเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เมื่อปี 2508 ครั้นถึงพ.ศ.2516 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และพ.ศ.2540 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา มหาเถรสมาคม

เนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการประชวร และเสด็จเข้าประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2545 ทำให้เข้าร่วมงานพระศาสนาไม่สะดวก มหาเถรสมาคมจึงได้แต่งตั้งให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชในต้นปีพ.ศ.2547

ต่อมาการแต่งตั้งนั้นได้สิ้นสุดลงเพราะครบระยะเวลาที่กำหนด มหาเถรสมาคมจึงมีมติให้แต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อบริหารกิจการคณะสงฆ์แทนสมเด็จพระญาณสังวร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ในฐานะมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ที่สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ในขณะนั้นทำหน้าที่เป็นประธาน

สมเด็จพระพุฒาจารย์มีผลงานเขียนหนังสือหลายเล่ม ประกอบด้วย ธรรมะสำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนา, ดีเพราะมีดี, ทศพิธราชธรรม, วันวิสาขบูชา, การนับถือพระพุทธศาสนา, ปาฐกถาธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ), โอวาทพระธรรมเทศนาและบทความสมเด็จพระพุฒาจารย์, การดำรงตน และคุณสมบัติ 5 ประการ

 
 
อ้างอิง  ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 
 
 

                               

ข่าว
ข่าวเด่น
ข่าววันนี้
ข่าวบันเทิง
ข่าววาไรตี้
ข่าวกีฬา


คอลัมน์ข่าว ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าวด่วน ข่าวกีฬา Update ข่าวทุกวัน News
ข่าว
,
ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ข่าวบันเทิง , ข่าววาไรตี้ , ข่าวกีฬา


 

www.goosiam.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 10
 ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพระผุ้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม
ขอให้พระเดชพระคุณท่านสู่สุคติภพสมดั่งคุณงามความดีที่ท่านมี
แจ้งลบ
โดยคุณ เด็กโบราณ วันที่ 11 ส.ค. 2556 เวลา 11:49:47 น.

ความคิดเห็นที่ 9
สาธุ บุญกุศล ที่พระคุณเจ้า เพียรสั่งสมมา  ขอดวงวิญญาณ พระคุณเจ้า สู่สุคติเทอญ
แจ้งลบ
โดยคุณ เดินตามรอยพระพุทธเจ้า วันที่ 11 ส.ค. 2556 เวลา 9:24:01 น.

ความคิดเห็นที่ 8
เกิดแก่เจ็บตาย  หนีไม่พ้น
แจ้งลบ
โดยคุณ เอ้า วันที่ 11 ส.ค. 2556 เวลา 8:07:03 น.

ความคิดเห็นที่ 7
เกล้าฯ ขอแสดงความเสียใจต่อพระเดชพระคุณฯ ขอให้พระคุณสู่สุคติ เถิด
แจ้งลบ
โดยคุณ ผู้น้อย วันที่ 10 ส.ค. 2556 เวลา 22:03:39 น.

ความคิดเห็นที่ 6
สู้สุคตินะหลวงพ่อ  ก็ เป็นลางสังหรณ์ นะ   ว่า พรรค การเมืองแดนใต้ ปชป จะถึงคราว   วิบัด    ขัดสน   อลม่าน  ประสานใครไม่ได้  ขนาดจ่ายแล้ว  สมาชิก   ก็ ไม่มาตามนัด   ก๊ากๆๆๆ  เจ้งไปเลย  ตกอับก็คราวนี้  วอดวาย  ระยัมจำบอน  ก็คราวนี้ อัปรีย์เกิดกับพรรคก็คราวนี้ น่าสงสาร เนาะ
แจ้งลบ
โดยคุณ คนใต้ วันที่ 10 ส.ค. 2556 เวลา 21:48:56 น.

ความคิดเห็นที่ 5
น้อมกราบหลวงพ่อท่านเจ้าคุณสมเด็จเกี่ยว
แจ้งลบ
โดยคุณ n*n วันที่ 10 ส.ค. 2556 เวลา 21:16:14 น.

ความคิดเห็นที่ 4
น้อมส่งพระอริยสงฆ์ สู่พระนิพพาน
แจ้งลบ
โดยคุณ **wee****@wind*ws.c*m วันที่ 10 ส.ค. 2556 เวลา 20:51:30 น.

ความคิดเห็นที่ 3
สาธุครับ  คุณงามและความดีจะถูกจารึกใว้ในแผ่นดิน  สยาม สืบต่อไป
แจ้งลบ
โดยคุณ ดอน ดันดี วันที่ 10 ส.ค. 2556 เวลา 19:28:27 น.

ความคิดเห็นที่ 2
ดวงวิญญาณท่านเจ้าประคุณ สู่สุคติภพเทอญ..
แจ้งลบ
โดยคุณ อุบาสก วันที่ 10 ส.ค. 2556 เวลา 15:29:19 น.

ความคิดเห็นที่ 1
เกล้าฯ ขอแสดงความเสียใจ ไว้อาลัย อย่างสุดซึ้ง ในการมรณภาพเสาหลักของมหานิกายไปอย่างไม่มีวันกลับ พระเดชพระคุณเป็น*เถรานุเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม กันเองกับลูกศิษย์ ขอแสดงความไว้อาลัย เสียใจอย่างสุดซึ้ง
แจ้งลบ
โดยคุณ **** วันที่ 10 ส.ค. 2556 เวลา 15:22:29 น.

                                                                                       

หน้าแรก
สาระผ่านเมล์
ดูชื่อสกุล

ดูดวง
สารบัญเว็บ
คลิปวีดีโอ

เกมส์
เกมส์ฟรี
เกมส์มันๆ

หวย เลขเด็ด
บอร์ดชาวสยาม
วาไรตี้ ความรู้

หางาน
โปรแกรมเด็ดๆ
รูปดารา

ข่าว
ข่าวดารา
ข่าวกีฬา

พระเครื่อง
ตลาดพระเครื่อง
โรค-สุขภาพ

ฝากรูปฟรี
ฟรีเว็บบอร์ด
Sitemap